Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: