Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: