Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: