Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: