Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych*

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych*

 

* W roku szkolnym 2016/2017 nabór prowadzony jest tylko na kwalifikację B.9.

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: