Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: