Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: