Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: