Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: