Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: