Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: