Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: