Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: