Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: