Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55. Drukowanie cyfrowe

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: