Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: