Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: