Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: