Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: