Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

M.18. Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: