Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: