Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych