Podstawa programowa w zawodzie

 

Kwalifikacje:

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych oraz elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Nabór na rok szkolny 2016/2017 prowadzi: