Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od 01 września 2012r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (kkz), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą bezpłatnie uzyskać zawód bądź dyplom technika.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych (bez względu na dotychczasowe wykształcenie) zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnieniem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

 

Szkoły Policealne

Jest oferta dla osób, które posiadają wykształcenie średnie (liceum ogólnokształcące lub technikum – bez konieczności zdania matury). W trakcie nauki uczniowie uczą się tylko przedmiotów zawodowych, w ramach, których zdobywają wiedzę a przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

 

Cykl kształcenia w obydwu przypadkach trwa od 1 roku do 2 lat i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.